EGR / roetfilter (DPF) aanpassing

Verbetering driveability JTDm motoren / EGR aanpassing / roetfilter (DPF) aanpassing:  

Moderne motoren zijn voorzien van allerlei aanpassingen om daarmee aan de emissie-eisen voor type goedkeuring te voldoen.

De emissie-eisen waaraan moet worden voldaan voor een type goedkeuring worden momenteel bepaald door de Euro 6 norm.

Deze emissie-eisen worden vaak verward met het zogenaamde energielabel.

Het energielabel, waaraan eventuele belastingvoordelen worden gekoppeld, geeft de hoeveelheid CO2 uitstoot aan, die in een bepaalde testcyclus wordt gemeten. Deze CO2 uitstoot is (niets meer niets minder) een manier om het brandstofverbruik aan te geven onder bepaalde omstandigheden. De omstandigheden van deze rijcylus staan heel ver weg van de werkelijkheid, waardoor je ziet dat de zogenaamde hele zuinige auto’s, die in feite daadwerkelijk voor deze test worden geconstrueerd, in de praktijk veel minder zuinig zijn, en dat de zogenaamde minder zuinige auto’s in de praktijk hun fabrieksopgave wel (bijna) halen.

Vaak zien we ook dat om aan de emissie-eisen wat betreft vervuiling te voldoen er maatregelen getroffen worden die weer nadeling zijn voor de emissie-eisen wat betreft verbruik. Met andere woorden schonere uitlaatgassen betekent meer verbruik. Zo zie je b.v. dat een roetfilter onder minder gunstige omstandigheden schoon gebrand moet worden, dit verhoogt dan tijdelijk het brandstofverbruik.

In het geval van b.v. een Alfa 159 stijgt  dan gedurende ongeveer 10 minuten het verbruik van b.v. 1 op 16 naar 1 op 11, als je constant 100 km/u rijdt. Dit kun je ook heel goed terug zien op de trip computer.

Zo’n andere aanpassing is de EGR-klep, of Exhaust Gas Recirculation.

EGR

Deze klep opent en voert onder deellast omstandigheden uitlaatgassen terug naar de inlaat. De theoretische gedachte hierachter is dat hierdoor het rendement verlaagd wordt, waardoor de uitlaatgastemperatuur lager wordt, waardoor de NOx uitstoot vermindert. Dit werkt dus overigens alleen bij deellast. Bij vollast en bij hogere toerentallen, wanneer de uitlaatgastemperatuur juist het hoogst is, wordt dit uitgeschakeld. Met andere woorden dit is een constructie die enkel bedoeld is om aan de emissie-eisen tijdens de test te voldoen.

Door de aansturing van de EGR-klep ontstaat rond 2000 om/min een schokkerig gedrag van de motor bij deellast. Vanaf nieuw hadden de Alfa’s 159 hier last van, en we hebben destijds dan ook heel veel nieuwe auto’s af importeur hier op aangepast.

Nadeel is ook dat als gevolg van het terugvoeren van uitlaatgassen de motor inwendig vervuilt, met als gevolg minder presteren, slecht starten, en uiteindelijk storingen in b.v. roetfilter, turboverstelling e.d.

In het geval van de Alfa 159 / Brera / Fiat Croma kunnen we met redelijke zekerheid stellen dat als de motor niet lekker loopt, bokt, stinkt of rookt het aan de EGR-klep ligt.

Zoals eerder genoemd betekent de aansturing van de EGR-klep een verlaging van het rendement.

Stap 1 van een motortuning is bij ons dan ook deze aansturing aanpassen. Hierdoor wordt het rendement al direct verhoogd en de eerste winst al geboekt. De motor wordt ook direct al een stukje zuiniger. In het geval van de Alfa 159 scheelt het bij een constante snelheid van 100 km/u 7 %.

Ook als je de motor niet wilt laten voorzien van motortuning, dan kunnen we ook alleen de aansturing van de EGR klep aanpassen. De prijs hier voor is € 180.

Doordat uitlaatgassen via de EGR-klep worden terug gevoerd naar de inlaat vervuilt de motor, maar ook de klep zelf vervuilt na verloop van tijd. Hiermee door rijden resulteert altijd in een verstopt roetfilter. Als dit een paar keer gebeurt dan is er nog niet veel aan de hand, dan kan het roetfilter geforceerd worden geregenereerd door de dealer. Als het te vaak of te lang gebeurt dan overleeft het roetfilter het niet. Dan zijn er 2 opties, of een nieuw roetfilter, of het roetfilter verwijderen en tevens de aansturing van het regenereren in de software aanpassen. Dit laatste kunnen we ook en doen we steeds vaker. Eerlijk gezegd vind ik dat als het roetfilter goed functioneert dat je het dient te laten zitten. Als het echter niet meer te redden valt, dan is een nieuwe vrij duur, en kun je het voordeliger vervangen door een open pijp en de software er op aanpassen. De prijs voor de aanpassing van de software (incl. aanpassing van de EGR-klep) is € 240.

DPF examiner 11 DPF examiner 21

na aanpassing van de software wordt de hoeveelheid brandstof bij de meeste modellen geregeld door de lambda-sonde, dit is dan ook uit te lezen met de test apparatuur. Bij sommige modellen zijn er geen lambda-sondes aanwezig, dan wordt de hoeveelheid brandstof beperkt door begrenzers.

DPF